SRCHA

Swedish Reined Cow Horse Association

Year End Award 

Vi uppmärksammar säsongens bästa ekipage med Year End Awards i 8 av våra klasser.
Det ekipage som vunnit mest pengar * i respektive klass under året tar hem årets stora pokaler för Year End Awards. Vinnare ges också möjligheten att beställa bältesbucklor till självkostnadspris via föreningen. SRCHA önskar alla en riktigt bra tävlingssäsong!
Fr o m 2018 Det är styrelsens ambition att våra YEA bältesbucklor åter ska kunna betalas av föreningen. 

190403 fattade styrelsen enhälligt beslut om att föreningen kommer att stå för  bältesbucklorna till vinnare av YEA 2019, precis som föreningen även gjorde under 2018. Pokaler kommer därmed inte att delas ut.

 * Youth-klasser räknas enligt  Point System (NRCHA rule 7.4) istället för prispengar. Det likställer tävlingarna under året, oavsett om man har betalat anmälningsavgift, som resulterar i utbetalda prispengar, eller om startavgiften är 0 kr, vilket förekommer inom Youth-klasser.

Det är endast prispengar från startavgiften som räknas, ej added money.
Vilka klasser som premieras med YEA står på flik Tävling och SRCHA klasser & ryttare.