top of page

Year End Awards 

Aktuella standings för Year End Awards 2023, uppdaterad t o m Peo Ejderhall Memorial.

NYTT som gäller från 2023: 

Föreningen har tyvärr inte ekonomisk möjlighet att ge vinnarna sina vackra Champion bältesbucklor, efter att vi under ett par års tid kunnat dela ut dessa. Vi kommer istället dela ut stora pokaler (tillsammans med möjligheten att beställa sin bältesbuckla till självkostnadspris, ca 185 USD/st + frakt, tull och moms). 

Det är styrelsens ambition att våra YEA bältesbucklor ska i framtiden betalas av föreningen igen. En liten del i kostnaden bidrar du själv med som tävlande, se mer info på Pay-out/Prispengar

Alla som tävlar under året är automatiskt med i ranking för att vinna Champion-titeln i de 8 SRCHA klasser där Year End Award delas ut. Vilka klasser det är hittar du på SRCHA klasser & ryttare.

Poäng tilldelas för ekipage (häst+ryttare) i Non Pro och Youth. För Open-klasserna är det hästen som tilldelas. Om lika poäng uppstår, sker särskiljning på mest intjänade prispengar. Det är då prispengar från anmälningsavgiften som räknas, ej added money.

Sedan 2020 gäller att poäng tilldelas enligt NRCHA Rulebook 7.4 och 7.5 för de 8 SRCHA klasser som YEA delas ut för. Sedan 2018 har det varit gällande i Youth. Det likställer olika tävlingstillfällen, oavsett anmälningsavgiftens belopp. Tidigare år utgick föreningen från intjänade prispengar (exkl. added money). Poäng fördelas i enlighet med Payout Schedule rulebook 7.2 med högsta poäng till klassens vinnare och baseras på antalet hästar som startat i klassen.

Vi fortsätter givetvis att registerföra totalt intjänade prispengar i SRCHA Lifetime earnings (LTE). Där ingår även added money.

YEA 2023.JPG

Vi tackar Jimmy Flores, CA/USA som designar de vackra bältes-bucklorna.

Foto YEA 2016, 2018, 2019 och 2022.

bottom of page