SRCHA

Swedish Reined Cow Horse Association

Föreningens stadgar är antagna vid Årsmöte den 2006-03-18.


Uppdatering har ägt rum:

Ändring enligt beslut på Årsmöte 2015: Antal revisor och revisorssuppleant - 9. Revision

Ändring enligt  beslut på Årsmöte 160213: Kallelse sker elektroniskt  - 8. Årsmöte 

Ändring enligt beslut på Årsmöte 170218: Föreningens typ, säte och org.nr  - 1. Namn och ändamål

Tillägg enligt beslut på Årsmöte 180217: Punkt 1.5