top of page

Föreningens stadgar är antagna vid Årsmötet 2006-03-18.

Beslut om revideringar har ägt rum:

Ändring enligt beslut på Årsmöte 2015: Antal revisor och revisorssuppleant - 9. Revision

Ändring enligt beslut på Årsmöte 160213: Kallelse sker elektroniskt - 8. Årsmöte

Ändring enligt beslut på Årsmöte 170218: Föreningens typ, säte och org.nr - 1. Namn och ändamål

Tillägg enligt beslut på Årsmöte 180217: Punkt 1.5 

bottom of page