top of page

Pay-out / Prispengar

  • Tävlingens olika avgifter ska framgå i propositionen och hur stor del av startavgiften som räknas till pott för prispengar (add back/jackpot). Startavgift avser anmälningsavgift/entry fee för klass. Avgifter avseende t ex cattlecharge, office- och veterinäravgifter ingår ej i pott.
  • fr o m 2018. För varje startande häst i en klass som räknas mot Year End Awards tillfaller 50 kr SRCHA. Den kostnaden kan ingå i startavgift för klass och ska då räknas av, innan Arrangörens fördelning av prispengar sker. Alternativt som en separat avgift i propositionen och då går hela startavgiften till fördelning. Vad som gäller ska framgå av propositionen och vara tydligt för ryttarna och föreningen.

      Därefter betalar Arrangören ut:

  • 50 % i prispengar till ryttare i varje klass. Fördelas enl NRCHA Payout Chart, Rulebook 7.2
  • 50 % behålls av Arrangören
  • Avgift som tillfaller SRCHA (retainage) för vissa klasser används av föreningen till kostnader för Year End Awards och dess administration. 
bottom of page