SRCHA

Swedish Reined Cow Horse Association

Camping med el

Bokade stugor

Deltagare med rätt att stå inne på campingområdet med plats för eluttag.  Du ska hämta ut ditt kort för CAMPING BETALD vid anmälan i sekretariatet och det kortet SKA därefter placeras på väl synlig plats på ditt fordon.  

Tänk på att:

- Visa hänsyn och hjälp till att skapa en fungerande ordning för alla när du placerar ditt ekipage. Alla ska ha en plats.

- De "långa" platserna mot träden/stallarna är i första hand till för större hästbussar och lastbilar. Dessa ska INTE stå längs med staketet mot stallet som ligger närmast ridhuset.

Kontroll sker och du ska ha ditt kort CAMPING BETALD placerad väl synligt.