SRCHA

Swedish Reined Cow Horse Association

Camping platser med el

Bokade stugor

Deltagare med rätt att stå inne på campingområdet med plats för eluttag. Beroende på hur många bokade platser som anmäls, kan det innebära att vi kan komma att anse  att det inte behövs en numrerad campingplan, om vi inte fyller området. Kontroll sker oavsett, så att använda platser är med på listan för betalda.


Tänk på att några kommer med fullstora ekipage. Lämna gärna de "långa" platserna åt dessa ekipage.