SRCHA

Swedish Reined Cow Horse Association

NRCHA Rule Book 2022

SRCHA följer NRCHAs regelbok

AQHA Regelbok 

Kom i håg: Om man startar/är anmäld samtidigt i flera klasser som går tillsammans/concurrent, t ex AQHA klass tillsammans med SRCHA och/eller NRCHA klass, gäller NRCHAs regelbok för betsling och utrustning för både häst och ryttare. 

Kom i håg: Regelböcker kan bli uppdaterade under året, vilket innebär att den senaste versionen av regelböcker finns på respektive organisations webbsida. SRCHA garanterar inte att vi har den senaste versionen nedladdad till vår webbsida.

Foto: Maria von Arbin 2016

Foto: Maria von Arbin 2016