top of page

Med reservation för ev. feltolkning vid översättning av NRCHA rulebok och övriga NRCHA dokument som ligger till grund för sammanfattningen på denna sida.

Vad gäller för ansökan om Approved Affiliate ?

- SRCHA följer NRCHAs regelbok och NRCHA är vår moderorganisation. Vi anser att SRCHA ska vara en godkänd affiliate till NRCHA. Våra närmaste svenska föreningar i reining (SRHA) och cutting (NCHA Scandinavia) är affiliates till deras respektive moderförbund i USA (NRHA och NCHA). Rasföreningarna för Quarter, Paint och Appaloosa är också anslutna till sina moderförbund i USA.

- Ansökan ska lämnas in för varje nytt verksamhetsår.

- NRCHAs verksamhetsår är ”brutet” jämfört med vårt svenska kalenderår.

Det amerikanska året startar 16 november och avslutas 15 november nästföljande år.

- Årskostnad är 100 dollar.

- Ordinarie förfallodag för ansökan och betalning är 16 december. Har en tidigare affiliate inte förnyat före 15 mars, tas man bort från listan på NRCHAs website Affiliate Directory. Något sista datum för ny ansökan finns inte, utan kan göras vilken tid på året som helst.

- NRCHAs krav är att det ska finnas minst 20 st svenska medlemmar i NRCHA för att bli godkänd för innevarande år. Dessa 20 ska också vara medlemmar i SRCHA. Alla sittande styrelsemedlemmar (ledamöter, ej suppleanter) i SRCHA, ska vara medlemmar i NRCHA och dessa räknas in i antalet 20. Understiger medlemsantalet kommer status inte att förnyas/godkännas det året.

- Det finns inget krav på att en affilate ska hålla NRCHA godkända shower.

Fördelar med att vara medlem i NRCHA ?

 - Du stödjer förstås sporten vi alla älskar genom att vara medlem i huvudorganisationen NRCHA!

- Regelbok i brevlådan (finns även att ladda ned gratis på webben)

- När du tävlar i en NRCHA approved show räknas dina prispengar till Lifetime Earnings och registreras officiellt i deras register. Är sökbart på webben via Membership Directory | National Reined Cow Horse Assocation. Points räknas även mot World Show Qualification(NRCHA 4.3, 7.4).

- När du tävlar i NRCHA approved show räknas ryttarens placering (Non Pro och Youth) och hästens placering (Open) mot Year End Awards. Sverige räknas till International Region. Är sökbart på webben via NRCHA Horse Show National Standings | National Reined Cow Horse Assocation. Placering och antal startande ekipage i respektive klass räknas om i ett poängssystem där det är poäng som avgör före prispengar. (NRCHA 7.4, 7.5)

- Hästens earnings när du tävlar i NRCHA approvda shower räknas mot NRCHA Merit Award Programs, t ex Certificate of Ability när hästen passerar första nivån på 500 dollar. Ansökan skickas du själv in det år hästen uppnår rätt nivå NRCHA (NRCHA 8.1).

Fördelar med att vara en Approved Affiliate ?

- En affiliate som arrangerar Approved Shows, har möjligheten att för varje hållen approved show, kunna ansöka om en show till samma år, utan kravet på added money, motsvarande 1000 dollar. (NRCHA rulebook 12.1.3).

- Reklam och administrativt material från NRCHA.

- Ansöka om Affiliate Sponsorship 500 dollar. Får användas till priser, added money or year end awards. Ges till de affiliates som motsvarar kraven. Krav är att hålla minst 2 NRCHA approved shows/år där ingen annan organisation (lokal, regional, nationell) än NRCHA godkänner eller använder resultaten från showerna utan godkännande i förväg.

- Ansöka om Affiliate of the Year Awards. 1500 dollar till vinnaren och till Runner-up Affiliate of the Year lämnas 1000 dollar. Priset inkluderar förutom prispengarna en artikel I Reined Cow Horse News och en AoY banderoll. Det som i huvudsak ligger till grund för ansökan till AoY är: ökning av antal medlemmar, ökning av antal startade ekipage/show, förändringar/uppfinningar/nyheter som föreningen gjort under aktuellt år och sponsorer/ökningar i show payout.

Vad gäller för en NRCHA Approved Show ?

- Möjlighet att hålla godkända shower finns för både fristående arrangörer och affiliates.

- Show ska vara ansökt om senast 60 dagar före tävling. Ansökan kostar 100 dollar. Den är endast återbetalningsbar om showen ställs in tidigare än 30 dagar före tävling.

- Show manager, Show Secretary och Show Representative ska vara medlemmar i NRCHA.

- Show Secretary ska också vara Certifierad av NRCHA.

- Domare ska ha giltigt NRCHA domarkort.

- Krav för Approved show är att erbjuda minst 1000 dollar i added money för varje show. Undantag: en godkänd affiliate som arrangerar approved shows, har möjligheten att för varje approved show, kunna ansöka om en show till under samma år, utan krav på added money. (NRCHA rulebook 12.1.3).

- Ska erbjuda minst klasserna: Open Bridle och Open Hackamore (NRCHA 12.1.3)

- Dessa två klasser ska minst ha 250 dollar vardera i added money (av totalsumman 1000 dollar).

- Ryttare och hästägare ska vara NRCHA medlemmar.

- NRCHA tar ut en avgift, f n 10 US dollar (2020), av anmälningsavgiften i varje klass. Den räknas av innan prispengarna fördelas.

- Jackpot delen av din entry fee återbetalas som prispengar och fördelas enl. NRCHA payout chart. Det ska stå i propositionen till tävlingen vilken del av din entry fee som räknas till jackpot.

- Added money är prispengar som tillkommer i potten och fördelas enl. NRCHA payout chart. Det är vanligt att det är sponsorer som bidrar med added money på tävling.

- Efter avslutad show ska alla underlag och rapporter skickas in och godkännas av NRCHA samt att prispengarna ska vara utbetalda.

- Därefter börjar det ticka straffavgifter för försening och/eller ofullständig rapportering. Försening på 60 dagar eller mer, innebär att NRCHA inte godkänner resultaten.

Med reservation för ev. feltolkning vid översättning av NRCHA rulebok och övriga NRCHA dokument som ligger till grund för sammanfattningen på denna sida.

bottom of page