top of page

Styrelsen: styrelsen@srcha.eu

Ekonomi: kassor@srcha.eu

Medlemskort/Non Pro deklaration: medlemskap@srcha.eu

Frågor & förslag till valberedningen: valberedningen@srcha.eu

Admin för FB-sida, Instagram: Fredrika Ek, kontakt via mail till styrelsen

Admin för Webbsida, LTE- och YEA- register: Marit Elmhagen, kontakt via mail till styrelsen

Styrelsens sammansättning 2024

Ordförande

Emil Karlsson, Tidaholm, 0721-68 09 98

Vice ordförande

Johnny Nilsson, Hova, 0708-10 99 57

Kassör

Regina Kronmarker, Vara, 0725-25 68 08

Sekreterare

Fredrika Ek, Hova, 0702-41 20 98

Ledamöter

Maria Bogestav, Tidan, 0709-90 26 76

Calle Jensen, Hjo, 0733-72 16 98

Joakim Pettersson, Falköping, 070-676 76 42

Suppleanter

Ida Woxlin Andersson, 0721-51 72 04

Klas Henriksson, Tidaholm, 0732-03 62 70

 

Revisor

Jennifer Liljebjörn, Kungsbacka

Revisorssuppleant

Marit Elmhagen, Tidaholm, 070-239 95 44

 

Valberedning

Anja Karlsson (sammankallande), Tidaholm, 0731-59 79 90

Bengt-Arne Andersson, Edsvära, 0738-26 12 04

Tanja Couchér, Vara, 0763-16 26 92

bottom of page