SRCHA

Swedish Reined Cow Horse Association

SRCHA Lifetime Earnings 

Lifetime Earnings för hästar och ryttare. Information som både styrelse och medlemmar har efterfrågat en längre tid. Under sommaren 2017 har befintliga äldre register hos föreningen sammanställts. Ja, vi vet att det finns luckor men allt har sin start någonstans. Frågor kan ställas till kassor@srcha.eu.

Ryttare med minst 1000 kr i prispengar inom SRCHA är gråmarkerade i dokumentet. Gräns för startberättigad i Rookie Non Pro Limited, utöver övriga krav som t ex ryttarens Non Pro status.