top of page

SRCHA Lifetime Earnings (LTE) för hästar och ryttare 

Information som både styrelse och medlemmar länge efterfrågade. Sommaren 2017 sammanställdes då befintliga äldre register hos föreningen. Ja, vi vet att det finns luckor i historiken men allt har sin start någonstans. Frågor kan ställas till kassor@srcha.eu.

Ryttare med minst 1000 kr i prispengar inom SRCHA är gråmarkerade i dokumentet. Där går gränsen för att vara startberättigad som Rookie Non Pro, utöver andra krav som t ex ryttarens Non Pro status.

bottom of page