top of page

Välkommen till oss!

Intresset för att tävla och träna med kor fortsätter att öka i Sverige. För att ta tillvara det ökade intresset behövs fler möjligheter till utbildning och tävling. Det handlar även om att stolt förvalta en tradition. Reined Cowhorses har sitt ursprung från västkusten och är resultatet av det spanska inflytandet i Kaliforniens historia.


SRCHA´s ambition är att arrangera tävlingar både i egen regi och tillsammans med andra aktörer. Föreningen är en ren tävlingsförening. Alla hästraser är välkomna och vi vänder oss till både nybörjare och etablerade tävlingsryttare, i alla åldrar.


Medlemmar i SRCHA är allt från proffstränare till nybörjare, med en gemensam nämnare, alla har ett brinnande intresser för Reined Cowhorses.

bottom of page