top of page

Gallery

Har du bra bilder som föreningen kan få din tillåtelse att använda på hemsida, FB sida och i framtida marknadsföring?

Tema är givetvis Reined Cowhorses men även close-ups på detaljer i utrustning, hästar och boskap är varmt välkomna!

Skicka i jpeg-format till kassor@srcha.eu och glöm inte att du förstås ska äga rätten till materialet som vi får tillåtelse att använda. Lägg med uppgifter om fotografens namn, vem/vilka personer och hästar samt årtal för motivet.

Two rein 2016

Foto: Maria von Arbin

SRCHA & NCHA-S gemensamma Youth Clinic 2017 - avslutning

Göran Lindström och Joakim Pettersson, tränarna som sponsrade SRCHA & NCHA-S Youth Clinic 2017

Styrbjörn Persson och Markus Schopfer, 2016

Foto: Maria von Arbin

Youth ryttare Nellie Svensson Persson, 2015

Foto: Annelie Svensson

Annelie Svensson & Gunna Be Lucky Legend

Foto: Jan Strömberg

by Martin Langels

bottom of page