SRCHA

Swedish Reined Cow Horse Association

Tidsplan

FREDAG

Sekretariat öppet  kl 16-21

Vet besiktning kl 17-18

Korna släpps in på banan senast 18.00 för hjordsättning

Tävlingen startar kl 18, eller senare om hjordsättning pågår


LÖRDAG 

Sekretariat öppet från kl 7 - 

Vet besiktning Lördag kl 7-8 

Extra besiktningstid direkt efter klass # 5 och klass # 19

Tävlingen startar kl 8


SÖNDAG

Sekretariat öppet från kl 7 -

Vet besiktning Söndag 06.30 - 7.30 (ändrades 180824 och ligger 30 minuter tidigare än vad som står i propositionen)

Söndag släpps korna in på banan 7.30 för hjordsättning till dagens första klass

Extra besiktningstid direkt efter klass # 40 och klass # 49

Tävlingen startar kl 8 

Draws - Startlistor