SRCHA

Swedish Reined Cow Horse Association

Tidsplan

FREDAG

Sekretariat öppet  kl 16-21

Vet besiktning kl 16.30-17.30

Korna släpps in på banan 17.30 för hjordsättning till Team Penning

Tävlingen startar kl 18.


LÖRDAG 

Sekretariat öppet från kl 7 

Vet besiktning Lördag kl 6.30-8.00 - startande i dagens första klasser har förtur 

Extra besiktningstid direkt efter klass # 14 för ryttare i TP och RS

Tävlingen startar kl 8


SÖNDAG

Sekretariat öppet från kl 7 

Vet besiktning 06.30 - 8-00 - startande i dagens första klasser har förtut

Korna släpps in på banan 7.30 för hjordsättning till Cutting

Tävlingen startar kl 8 

Draws - Startlistor