SRCHA

Swedish Reined Cow Horse Association

Propp, Showbill och länk för din anmälan online 

Sista dag för anmälan är 19/4 och betalning ska ske senast 26/4


Anmälan sker online via  http://showmanager.se/nchas/  - se uppgifter i proppen. ANMÄLAN ÖPPNAR 190318.

Betalning sker till NCHA-s konto eller Swish - se uppgifter i proppen.


Anmälan är bindande. Om anmälan inte är inskickad senast den 19/4 och/eller din betalning inte är gjord senast den 26/4 tillkommer avgift för efteranmälan.


Glöm inte - vid startanmälan i sekretariatet ska du visa upp ägarens och ryttarens medlemskort, ryttarens boskapslicens samt hästens registreringsbevis.  


Glöm inte - att ta med hästpass och vaccinationskort till veterinärbesiktningen.